NĀGĀRJUNA: OBSERVACIÓ DEL NIRVANA


OBSERVACIÓ DEL NIRVANA - Versos des del Centre 
Mula madhyamaka karika

per NĀGĀRJUNA 
(sud de la Índia, entre 150 – 250 dC)
Escola Madhyamaka


1. Si tot Això És Buit, no existeix aparició ni existeix destrucció. Amb l'abandonament de què o amb la cessació de què s’afirma que té lloc el Nirvana?

2. Si tot això és no-buit, no existeix sorgiment, ni existeix destrucció. Amb l'abandonament de què o amb la cessació de què s’afirma que té lloc el Nirvana?

3. Es diu que el Nirvana és allò que no és abandonat, que no és obtingut, que no és aniquilat, que no és etern, que no cessa, que no sorgeix.

4. El Nirvana en veritat no és existència; si ho fos existència, es donaria la conseqüència absurda de que tindria com característica essencial la vellesa i la mort, ja que no hi ha existència sense vellesa ni mort.

5. I si el Nirvana fos existència, el Nirvana seria condicionat, ja enlloc hi ha enlloc cap existència no-condicionada.

6. I si el Nirvana fos existència, com podria ser el Nirvana mancat de substrat, ja que no hi ha cap existència mancada de substrat?

7. Si el Nirvana no és existència, com podria ser el Nirvana no-existència? On la existència no es dóna, allà no es dóna la no-existència.

8. I si el Nirvana fos no-existència, com podria el Nirvana estar mancat de substrat, ja que no es dóna no-existència mancada de substrat?

9. S’ensenya que allò que esdevé amb substrat i dependent [que és el Samsāra], quan es torna no-dependent i sense substrat, és el Nirvana.

10. I el Mestre va ensenyar l'abandó de [desig per] l'existència i de [desig per] la destrucció de l'existència; per aquesta raó és lògic que el Nirvana no sigui existència, ni sigui no-existència.

11. Si el Nirvana fos les dues coses, no-existència i existència, l'alliberament seria no-existència i existència, i això no és lògic.

12. Si el Nirvana fos les dues coses, no-existència i existència, el Nirvana no seria mancat de substrat, ja que totes dues són amb substrat.

13. Com podria el Nirvana ser ambdues coses, no-existència i existència? El Nirvana és no-condicionat; l'existència i la no-existència són condicionades.

14. Com podrien les dues coses, la no-existència i l'existència estar contingudes en el Nirvana? No hi pot haver existència de les dues coses en un mateix lloc, com la llum i la foscor alhora.

15. La hipòtesi de que el Nirvana és no no-existència i no-existència seria vàlida, en el cas que s'admetés la no-existència i l'existència.

16. Si el Nirvana fos no no-existència i no-existència, per qui podria ser captat com que és no no-existència i no existència?

17. No s'accepta que el Bhagavān existeixi més enllà de la cessació; no s'accepta tampoc que no existeixi cap de les dues possibilitats [que existeix i no existeix]; no s'accepta tampoc que no es donin les dues possibilitats.

18. Fins i tot no s'accepta que el Bhagavān, encara mentre vivia [en
aquest món], era existent; no s'accepta tampoc que no era existent ni les dues possibilitats [que era existent i que no era existent] ni que no es donaven les dues possibilitats.

19. No hi ha cap diferència entre el Samsāra i el Nirvana; no hi ha cap diferència del Nirvana respecte el Samsāra.

20. Allò que és el límit del Nirvana també és el límit del Samsāra. No hi ha entre tots dos cap diferència, ni tan sols la més subtil.

21. Les teories que afirmen que hi ha una fi, i les que afirmen que existeix l'eternitat, després de la cessació, estan fundades en la concepció d'un Nirvana que posseeix un extrem final i un extrem inicial.

22. Sent tots els dharmas buits, què pot ser no-finit, què finit, què no finit i finit, què no no-finit i no finit?

23. Què és ser això, què és ser un altre? Què pot ser etern, què no-etern, què no-etern i etern, i què no les dues formes?

24. [El Nirvana és] l'apaivagament de tota captació, el bon auspici de l’apaivagament de la diversitat. Enlloc, a ningú, cap doctrina no ha estat ensenyada pel Buda.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ORACIÓ ALS DISSET GRANS PANDITS DE NĀLANDĀ

Tangka dels 17 Pandits de Nalanda PREGÀRIA PER ENCENDRE LES TRES CLASSES DE FE ADREÇADA ALS DISSET GRANS PANDITS DE LA GLORIOSA NĀLAND...