SHANTARAKSHITA: L’ORNAMENT DEL CAMÍ MITJÀ


L’ORNAMENT DEL CAMÍ MITJÀ (fragment)
Madhyamakalamkara

per SHANTARAKSHITA 
(Himachal Pradesh/Índia, 725–788)
Escola Yogācāra-Sautrāntika-Madhyamaka


83. Els mestres que coneixen l'absència d'un jo en els fenòmens abandonen sense esforç les emocions pertorbadores que sorgeixen de visions deformades, ja que han comprés l'absència d’una existència inherent.

84. Donat que les entitats, que són causes i resultats, no són negades formalment, no hi ha confusió a l'hora de diferenciar allò què és pur del què és una aflicció.

85. Ja que aquest ensenyament de causa i efecte està establert, postular les acumulacions immaculades [de mèrit i saviesa] és adequat segons aquest ensenyament.

86. Els resultats purs sorgeixen de causes pures, de manera semblant com la branca pura de l'ètica sorgeix d’una visió correcta.

87. Igualment, els resultats impurs sorgeixen de causes impures, tal com una conducta sexual inadequada sorgeix pel poder de visions errònies.

88. Ja que són afectades pel coneixement vàlid, la identificació de les entitats és coneguda com una consciència errònia, com la consciència d’un miratge.

89. A causa d’això [aferrar-se a una existència inherent], quan hi ha una pràctica de les perfeccions, la força que en sorgeix d’això, com les sorgides de les visions errònies de "jo" i "meu", té poca força.

90. Hi ha un gran fruit que sorgeix de no veure les entitats com a existents ja que sorgeixen d'una gran causa, tal com un brot sorgeix d'una poderosa llavor, etc.

91. Això que és causa i resultat és només mera consciència. Tot allò que és establert per sí mateix roman en la consciència.

92. Confiant en la Només Ment [Cittamātra], se sap que les entitats externes no existeixen. I confiant en aquest sistema [Madhyamaka] se sap que no hi ha cap jo, fins i tot en aquesta ment.

93. Per tant, a causa de mantenir l’imperi de la lògica com si hom anés dalt dels carros dels dos sistemes [Iogacara i Madhyamaka], un arriba el veritable Mahayana.

94. La causa d'habitant en allò que és immesurable no és experimentat pels més elevats d'entre els éssers mundans, i molt menys és experimentat per Vishnú o Shiva.

95. Aquest nèctar pur transcendent és una fita que pertany només al Tathāgata, motivat per les causes i condicions de la Gran Compassió.

96. Per tant, els éssers intel·ligents [els bodhisattves] que segueixen el sistema del Tathāgata, haurien de generar compassió envers aquells que creuen en principis que estan basats en errors.

97. Per tant, a causa del posseir la riquesa de la intel·ligència, hom veu que no hi ha cap veneració essencial cap als altres sistemes, i en canvi genera un gran respecte envers el Protector [el Buda].

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ORACIÓ ALS DISSET GRANS PANDITS DE NĀLANDĀ

Tangka dels 17 Pandits de Nalanda PREGÀRIA PER ENCENDRE LES TRES CLASSES DE FE ADREÇADA ALS DISSET GRANS PANDITS DE LA GLORIOSA NĀLAND...