CHANDRAKIRTI: INTRODUCCIÓ AL CAMÍ MITJÀ


INTRODUCCIÓ AL CAMÍ MITJÀ (fragment)
Madhyamakavatara

per CHANDRAKIRTI 
(Índia del sud, c. 600 – c. 650)
Escola Prasangika


23. Tots els objectes poden ser vistos a la llum de la veritat, o des del engany. Per tant, posseeixen una doble condició. El Buda va dir que la veritat última és la visió correcta; i que la visió errònia és el que comunament és acceptat com a veritat convencional.

24. Es diu que la visió enganyosa té, dues cares, segons si els òrgans dels sentits tenen un funcionament correcte o incorrecte. Les percepcions que sorgeixen d'òrgans dels sentits danyats, comparades amb les percepcions dels òrgans dels sentits perfectes, es consideren com a errònies.

25. I tot allò que els sis òrgans dels sentits [ull, orella, nas, llengua, cos i ment] perceben dins l'experiència ordinària de món és considerat com a veritat, que està d'acord amb el món. La resta, segons aquesta visió mundana, és fals.

26. El "Jo", tal com és imaginat pels tirthikes [no budistes], que estan embolicats amb el somni de la ignorància, els miratges i les il·lusions òptiques, tot això ho tenen per real, encara que no es correspongui a la realitat de l'experiència ordinària.

27. Qualsevol cosa que no és percebuda clarament, a causa d'una visió defectuosa, no té validesa comparat amb el que és percebut per una visió sana. De la mateixa manera que una ment privada de la saviesa immaculada no té poder per contradir una ment pura, immaculada.

28. La naturalesa dels fenòmens, embolcallada per la nostra ignorància, està completament oculta. Però aquesta ignorància imagina i fa que aparegui com a veritable. I per això el Buda va parlar d’allò que oculta completament la veritat. Per tant, essent inventats, els fenòmens l’estan amagant contínuament.

29. Aquells que pateixen una malaltia als ulls pensaran que veuen, equivocadament, taques negres i altres coses, però els ulls sans veuran les coses tal com són. Hauríem d'entendre que la totalitat és semblant a això.

30. Si la percepció ordinària comportés la veritat i el coneixement vàlid, la totalitat seria vista per tothom. Aleshores, quina necessitat hi hauria d’Éssers Nobles? Quina necessitat hi hauria del Noble Òctuple Camí? És desencertat considerar una ment al·lucinada com un coneixedor vàlid.

31. L'experiència ordinària no té validesa per a tots els aspectes; per tant, l'aspecte últim no por ser refutat per aquella. El consens comú aprova tots els fenòmens empírics, i nega tot el que s'oposi a aquest consens.

32. I així, un home que simplement hagi dipositat el seu semen [al ventre de la seva dona] dirà: "Aquest és el fill que jo he engendrat". D'idèntica manera, la gent pensa: "Aquest arbre és el que jo vaig plantar". Per tant, el consens comú també denega la "producció d'altres".

33. Si el brot no és una cosa diferent a la llavor, quan el brot
sorgeix les llavors no són destruïdes. Si el brot i la llavor no són idèntics, hom pot dir que quan el brot apareix, la llavor també existeix.

34. Si les coses depenguessin veritablement de les seves pròpies característiques, negar l'existència d'aquests mateixos atributs significaria que les coses no tenen continuïtat. La vacuïtat originaria la desaparició dels fenòmens, però això no té sentit, demostrant així que les coses no tenen una existència real.

35. Per tant, si els fenòmens són analitzats, a banda de la totalitat com a la seva naturalesa veritable, no es pot trobar res més. Per tant, la veritat convencional de cada dia, no hauria de ser sotmesa a anàlisi.

36. En una anàlisi absoluta, cap raonament admet la producció a partir d’altri o a partir de si mateix. El raonament no pot sostenir-se ni tan sols com a convencional. Què hi ha de vàlid, en la vostra teoria de la producció?

37. Les coses buides, els reflexos i similars, depenen de condicions, no són imperceptibles, de la mateixa manera que les formes buides reflectides en un mirall creen una consciència d'aspecte semblant.

38. Així també, totes les coses, sent buides, es manifesten amb força dins la seva pròpia vacuïtat. I ja que la naturalesa inherent no és de cap manera la veritat, els fenòmens no són res, ni entitats immutables.

39. Ja que les accions no tenen un veritable cessament inherent, tot i que no hi ha una base universal, poden produir efectes. Indubtablement, algunes accions poden ser completades al cap de molt temps, però hauríeu de saber que totes maduraran el seu fruit.

40. Un insensat, quan desperta del seu somni, roman aferrat a les coses que ha somiat. De la mateixa manera, actes que no tenen realitat manifestaran també fruits semblants.

41. Mentre que els objectes no existents són tots iguals en la seva irrealitat, els punts negres són vistos només pels que tenen una malaltia a la visió, mentre que altres coses tampoc no apareixeran per a qui té aquesta deficiència visual. És per això que hauríem d'entendre que els actes ja madurats no ocasionen nous fruits.

42. Mentre que les males accions són vistes com l'origen de fruits verinosos, els bons resultats són vistos com la conseqüència d'actes virtuosos. El savi, per a qui no hi ha ni bo ni dolent, és lliure; mentre que nosaltres som advertits sobre l’estudi del procés kàrmic.

43. Que el fonament universal existeixi, que les persones existeixin, que els Agregats siguin coses existents, tot això són ensenyaments que es donen a aquells que no poden comprendre el significat més profund.

44. El Buda, que estava lliure del pensament de que els Agregats constituïssin un ego, no obstant això deia "Jo", i parlava “d’aquests ensenyaments meus". D'aquesta manera, encara que les coses certament no tinguin una existència inherent, ensenyava segons les capacitats i deia que existien.

45. No trobant un subjecte que percebi, ni una cosa que sigui percebuda, i comprenent que els Tres Mons són merament consciència, afirmeu que els
bodhisattves romanen en la saviesa, sabent que només la ment és la realitat última.

46. Vosaltres dieu que igual que al poderós mar sorgeixen les onades impulsades pel vent, de la llavor de tot, el fonament universal, la mera consciència, sorgeix a causa del seu propi potencial.

47. I per tant, la naturalesa dependent, "generada per un altre", és la causa de coses que no són més que meres imputacions. Aquesta naturalesa és la que manifesta que "no hi ha coses fora de la ment". Això, sens dubte, existeix, però ho situa més enllà de les esferes de l'intel·lecte.

48. Però, quin exemple podeu donar d'una ment sense un món exterior? Vosaltres dieu: "És com un somni", però això ho hem d’examinar. Jo sostinc, que fins i tot quan somnio, la meva ment no existeix. L'exemple que doneu, per tant, no té validesa.

49. Però quan ens despertem, dieu, nosaltres podem recordar els nostres somnis. Això prova que la ment existeix. Però llavors d'això se’n dedueix que els objectes dels nostres somnis existeixen igualment. Només perquè recordes que has somiat, pots recordar allò que has somiat.

50. Durant el son, dieu, no existeix la consciència visual, i per tant no hi ha objectes que siguin vists. Només actua la consciència mental. Els seus aspectes són assumits com existint de forma externa i, com passa als somnis, així succeeix a la vida mentre s'està despert.

51. Però de la mateixa manera que els "objectes externs" al vostre somni no són produïts, la consciència que els suporta és igualment no produïda. La facultat de percebre, l'objecte vist, i la consciència que creen, són totes tres indubtablement il·lusions.

52. Per a la consciència auditiva i per a la resta, aquestes tres són igualment no produïdes, i igual com amb els somnis, així passa a l'estat de vigília, en que els fenòmens són il·lusions falses. Indubtablement no hi ha ment, no hi ha objectes, i no hi ha sentits.

53. Mentre romanem desperts, i quan no hem sortit del somni de la ignorància, aquestes tres [facultat de percebre, objecte vist i consciència] apareixen com a existents. Les tres desapareixen quan sortim del nostre somni; i això és el que passa quan sortim del somni de la ignorància.

54. Les ments dels que pateixen un defecte a la seva vista, veuen taques negres, el símptoma de la malaltia. Per aquells, la seva consciència i l'objecte són veritables; pels que posseeixen una vista sana, ambdós termes són falsos.

55. Si la ment existís sense un objecte de coneixement, llavors, fins i tot sense la malaltia, quan miréssim al lloc on les taques són vistes, també haurien de ser percebudes, i no és així. Per tant, aquesta ment no existeix!

56. Per als que posseeixen una vista sana, dieu vosaltres, el potencial de la ment no està madur, i és per aquesta raó pel que no veuen; no és que la ment no percebi perquè no hi ha un objecte. Però tot aquest potencial no hi és. Per tant, aquesta ment no pot establir-se.

57. El potencial no pot estar en el que és veritable; amb el que encara no ha nascut res pot ser comparat,
ni hi pot haver un propietari d’allò que no existeix, ni res que pugui adscriure els fills que no han estat concebuts per cap dona.

58. Vosaltres dieu que la consciència es manifestarà, i que per tant existeix un potencial. Nosaltres diem que, donat que ara hi ha un "no potencial", hi haurà també una "no consciència". Els fenòmens sorgeixen per causa de la interdependència, no tenen una veritable existència, això ho han dit els Budes.

59. Si la consciència sorgeix de la maduració d'un potencial ja passat, hauria de procedir d'un potencial que és estrany a ella mateixa, i ja que els instants d'aquesta continuïtat són estranys els uns als altres, res i tot podria venir de qualsevol cosa.

60. Podeu replicar que mentre la seqüència sigui composta de diverses coses, la seqüència en si mateixa és una i integral. Però si creieu que el vostre argument és ferm, és ara tasca vostra provar-ho, perquè elements estranys no fan una continuïtat.

61. Les qualitats adscrites a Upagupta i Maitreya són diferents, i no poden ser assignades a un continu. Els fenòmens que difereixen en les seves variants particulars no composen una única continuïtat.

62. Vosaltres dieu que del potencial per a la consciència visual, aquesta consciència sorgeix completament i instantàniament. Aquest potencial, en el qual aquesta consciència està basada és el que és considerat com l'ull: el poder visual material.

63. La gent pensa, dieu, que és dels sentits d'on vénen les percepcions, desconeixent que quan els colors són contemplats és a causa de les llavors mentals i no a estímuls externs, de manera que les coses són vistes. El món exterior que adquireixen, dieu, no és més que les seves ments.

64. En els somnis, els objectes vistos no estan fora de la ment; la ment assumeix els seus aspectes mitjançant el seu potencial ja madurat. I el mateix que passa en somnis, succeeix en l’estat de vigília, dieu vosaltres, la ment existeix sense objectes externs.

65. Però igual que en un somni, quan els ulls estan tancats, hi ha una consciència mental del color; ¿com és que un home cec no pot veure sense els seus ulls a través d'una maduració semblant de les seves llavors mentals?

66. El potencial de la consciència mental madura en somnis, dieu vosaltres; no madura en l'estat de vigília d'un home cec. Però ¿per què no podríem dir que com el potencial de la consciència mental no madura durant l'estat de vigília, tampoc pot madurar durant el son?

67. Perquè el mateix que la manca d'ulls no ocasiona aquesta maduració, quan estem somiant, tampoc ho maduraria el dormir. I tot i així, heu de concedir que fins i tot en un somni, els sentits i els objectes dels sentits, ambdós són les causes d'una consciència mental errònia.

68. No obstant això, podeu contestar i qualsevol cosa que pugueu dir, tot això ens sembla a nosaltres una simple hipòtesi, la qual cosa porta la discussió a la seva fi. El Buda mai va ensenyar que res existís veritablement.
No hay comentarios:

Publicar un comentario

ORACIÓ ALS DISSET GRANS PANDITS DE NĀLANDĀ

Tangka dels 17 Pandits de Nalanda PREGÀRIA PER ENCENDRE LES TRES CLASSES DE FE ADREÇADA ALS DISSET GRANS PANDITS DE LA GLORIOSA NĀLAND...