domingo, 2 de abril de 2017

ORACIÓ ALS DISSET GRANS PANDITS DE NĀLANDĀ

Tangka dels 17 Pandits de Nalanda

PREGÀRIA PER ENCENDRE LES TRES CLASSES DE FE ADREÇADA ALS DISSET GRANS PANDITS DE LA GLORIOSA NĀLANDĀ

per TENZIN GYATSO, 
XIV Dalai Lama

Perfectament sorgit des del compassiu desig de beneficiar els éssers,
i més elevat encara que els déus, has assolit el nivell suprem de protecció,
abandonament i realització,
i guies els éssers fins l'alliberament mitjançant els ensenyaments sobre l’origen dependent.
Poderós Shakyamuni, Únic entre els mestres, amb devoció t’ofereixo homenatge!
Tu que brillantment has precisat el sentit de la realitat mateixa, la
intenció última de la Mare
Prajñāpāramitā,
amb profundes maneres de raonaments lògics basats en la generació dependent,
fundador de la tradició del Camí Mitjà del Vehicle Suprem [Mahayana], profetitzat pel propi Buda,
Noble mestre Nagarjuna, a tu et prego!

Tu que vas ser el primer d’entre els seus hereus espirituals, summament instruïts i realitzats,
mestre entre totes les infinites escoles filosòfiques, dins i fora de la pròpia tradició,
i gloriosa joia que corona tots els que segueixen els ensenyaments de Nāgārjuna,
Bodhisattva Aryadeva, a tu et prego!

Tu que vas aclarir el propòsit de la saviesa dels Nobles, el sentit darrer de la generació dependent
així com el punt profund i decisiu sobre l’existència merament nominal i imputada,
i vas assolir el nivell de la suprema realització.
Noble Buddhapalita, als teus peus et prego!

Gran Pandita, que vas fundar el sistema comprensible
en el qual els extrems, com el sorgiment d'entitats veritables són refutades,
i la lògica vàlida i els objectes externs comunament percebuts són acceptats.
Acarya Bhavaviveka, a tu et prego!

Tu que vas desenvolupar i ampliar el camí complet del Sutra i del Mantra,
ensenyant amb destresa la tradició profunda i vasta del Camí Mitjà
de l'aparença i la vacuïtat, en el qual els dos extrems es dissipen mitjançant la generació dependent i el mer fet de la condicionalitat.
Gloriós Chandrakirti, a tu et prego!

Tu que sàviament vas revelar a l'assemblea dels deixebles afortunats,
el més meravellós i sorprenent camí de la gran compassió,
de moltes maneres i amb un raonament profund i immens.
Bodhisattva Shantideva, a tu et prego!

Tu, fundador de la tradició que conjuga sàviament Madhyamaka i Pramana,
ensenyant el Camí Mitjà de la doble vacuïtat segons la capacitat dels deixebles,
i introduint els ensenyaments del Buda a la Terra de les Neus.
Gran Khenpo Shantarakshita, a tu et prego!

A tu que brillantment vas exposar els estats de la meditació segons el Sutra i el Mantra,
combinant la visió del Camí Mitjà més enllà dels extrems de la unitat de Samatha i Vipassanā,
i revelant clarament els ensenyaments inequívocs del Buda a la Terra de les Neus.
Noble Kamalasīla, a tu et prego!

Guiat i protegit per Maitreya, tu vas treballar amb excel·lència en el foment de tots els ensenyaments Mahayana,
i sàviament vas exposar el camí de la vasta conducta,
fundador de la tradició del Només Ment, profetitzat pel Buda.
Noble mestre Asanga, a tu et prego!

A tu, que vas confirmar la tradició dels set tractats de l’Abhidharma i la doble vacuïtat,
i vas aclarir les filosofies Vaibhasika, Sautrāntika i Vijñanavada,
el més rellevant entre els estudiosos i reconegut com un segon Buda Omniscient.
Acarya Vasubandhu, a tu et prego!

A tu, mestre de la lògica que vas atorgar els ulls del raonament intel·ligent,
que vas revelar centenars de maneres d'arribar al coneixement vàlid,
i vas il·luminar els ensenyaments del Buda amb una lògica incontrovertible.
Noble Dignaga, als teus peus et prego!

A tu, que comprens absolutament totes les àrees de la lògica, tant dins com fora de la pròpia tradició
i, pel camí del raonament, has aportat un coneixement definitiu sobre els profunds i vasts punts de vista del Sautrāntika i del Només Ment,
mostrant hàbilment els meravellosos enfocaments oferts pel Dharma.
Gloriós Dharmakīrti, als teus peus et prego!

Tu, que vas mantenir encesa la llum que il·lumina el text de l'Ornament de la Clara Realització,
i el significat de la saviesa transcendent transmès per Asanga i el seu germà,
d'acord amb la tradició Madhyamaka, més enllà de tots els extrems d'existència i no-existència.
Ārya Vimuktisena, als teus peus et prego!

Com va ser profetitzat pel Buda, tu vas explicar la Mare Prajñāpāramitā,
i, d'acord amb les instruccions rebudes del protector Maitreya,
vas aclarir les Tres Mares, les escriptures supremes de la saviesa
transcendent.
Acarya Haribhadra, a tu et prego!

Tu que brillantment vas resumir el significat de la vasta col·lecció del Vinaya,
d'acord amb la tradició dels Sarvastivadins,
i vas explicar el Prātimoksha [alliberament individual] magníficament i sense error.
Supremament disciplinat i instruït Gunaprabha, als teus peus et prego!

Tu, que vas obtenir les precioses qualitats que són com un tresor com el de les tres branques de la pràctica,
i brillantment vas explicar el significat de les escriptures extenses
per tal de preservar la continuïtat dels ensenyaments perfectes de la disciplina monàstica.
Titular suprem del Vinaya, Shākyaprabha, als teus peus prego!

A tu, que imparteixes tots els ensenyaments profunds i extensos donats pel Buda,
explicant els camins per als éssers dels tres nivells de capacitat espiritual,
i vas ser la causa de que els ensenyaments del Buda florissin a la Terra de les Neus.
Amable i preciós Senyor Atisha, a tu et prego!

A través d'aquestes oracions meves, fetes amb una ment de fe viva i indestructible,
a aquells que són els més brillants entre els erudits que, com ornaments, milloren i embelleixen el món,
i van ser les fonts supremes per a tants ensenyaments meravellosos i excel·lents,
que la meva ment pugui ser
beneïda perquè maduri i obtingui l'alliberament!
Que jo pugui ser beneït de forma que planti la base pel camí a la llibertat.
Que jo pugui entendre la naturalesa fonamental de la realitat i el significat de les dues veritats,
obtenint la certesa sobre les Quatre Veritats i com el Samsāra es perpetua o fineix
i, a través del coneixement vàlid, desenvolupi una fe ferma i duradora en les Tres Joies.
Que jo pugui ser beneït per a que arribi a perfeccionar la Boddhicitta veritable
juntament amb les seves arrels: una ment de renúncia que cerca la meta de l'alliberament perfecte,
en la qual totes les formes de sofriment i les seves causes són completament pacificades,
i un compassiu desig per protegir tots els éssers, tan il·limitat com l'espai mateix.
Que jo pugui ser beneït perquè arribi fàcilment a una comprensió definitiva
de tots els punts profunds dels camins del vehicle de la Perfecció Transcendent
i del Vajrayana, a través de l'estudi, la reflexió i la meditació
sobre el significat de les obres clàssiques dels grans mestres pioners.
Que a la vida després de la vida, jo pugui trobar sempre l’estat perfecte i dur a terme el Triple Entrenament,
Que jo pugui treballar pel bé dels ensenyaments, de la mateixa manera que els grans mestres pioners d'abans,
i que, a través de l'ensenyament, així com a través de la pràctica,
pugui mantenir i millorar la transmissió i comprensió del Dharma.
Que a cada comunitat hi pugui haver més i més grans erudits i practicants,
que evitin completament totes les formes poc ètiques i errònies de mitjans de vida,
i dediquin el seu temps a l’estudi i a la reflexió, a l'ensenyament i la meditació,
de manera que tothom sigui enaltit i sigui un bonic lloc digne de contemplar!
Que mitjançant el poder d'això, pugui travessar amb rapidesa tots els Camins i Etapes del Complet Apropament que combina el Sutra i el Mantra,
per assolir el nivell d'un Buda Omniscient que em beneficiï lliurement tant a mi mateix com als altres,
i que es pugui seguir satisfent els desitjos dels éssers per tant de temps com existeixi l'espai!

____


Totes les meravelloses explicacions dels profunds i vasts ensenyaments excel·lentment revelats pel Senyor Buda, que van ser compostes per aquests erudits de la noble terra de l'Índia, poden obrir els ulls de la intel·ligència a qualsevol que en tingui discerniment. Que aquests ensenyaments encara siguin estudiats, reflexionats i meditats fins avui dia, i que no hagin desaparegut després de 2550 anys, és a causa de la gentilesa d'aquests grans erudits. Així, jo vaig compondre aquesta oració per recordar la seva amabilitat i, amb fe ferma, aspirar a seguir els seus passos.
Ara, quan el món ha desenvolupat formidables avanços en els camps de la ciència i la tecnologia, però en el qual també estem molt distrets pel tràfec de les nostres vides, és de crucial importància per a nosaltres seguidors del Buda per desenvolupar una fe basada en la comprensió dels ensenyaments de Dharma del Buda.

Per tant, els hauríem d’estudiar, analitzar i inquirir amb ment imparcial i incisiva. Si som capaços de desenvolupar aquesta fe que es basa en la comprensió, les excepcionals obres de les tradicions vastes i profundes compostes per aquests mestres universalment coneguts com “Els Sis Ornaments, i els Dos Suprems", igual que altres com Buddhapalita i Arya Vimuktisena, són indispensables.

Amb tot això en ment, vaig encomanar la confecció d'un thangka representant els disset mestres més doctes i realitzats de Nālandā, afegint-ne altres nou mestres dels llinatges profunds i vasts al thangka tradicional dels "Sis Ornaments i els Dos Suprems". Juntament amb això, em vaig sentir inspirat per composar una oració com aquesta, plena de sincera devoció envers aquests grans i doctes mestres, i algun dels meus més sincers amics en al Dharma també em va animar a fer-ho. Així és que per tot això va ser que jo, el monjo budista Tenzin Gyatso, que ha assolit una confiança i fe incontrovertible en les excel·lents obres d'aquests doctes mestres, i que figura entre els menys capaços d'entre els que han estudiat aquestes composicions mestres, va escriure aquesta "Oració per Encendre dels Tres Tipus de Fe, adreçada als disset grans pandites de la Gloriosa Nālandā".

Va ser completada a Thekchen Choling, Dharamsala, al Districte de Kangra d’Himachal Pradesh, a l'Índia, el primer dia de l'onzè mes de la Serp de Ferro, en el dissetè cicle del calendari (15 de Desembre de 2001), 2545 anys després del Buda, segons el sistema Theravada.ORACIÓ ALS DISSET GRANS PANDITS DE NĀLANDĀ

Tangka dels 17 Pandits de Nalanda PREGÀRIA PER ENCENDRE LES TRES CLASSES DE FE ADREÇADA ALS DISSET GRANS PANDITS DE LA GLORIOSA NĀLAND...